Vad gör en illustratör?

En illustratör är en slags yrkesmässig konstnär som skapar tvådimensionella bilder för olika företag och industrier, såsom modedesign, barnböcker, tidskrifter, medicinska handböcker, webbplatser, tekniska mönster och reklam.Illustratörer är professionella konstnärer som använder sin konstnärliga färdighet, teknisk kunskap och originalitet för att komma fram till visuella avbildningar av olika begrepp.

Vad gör en illustratör?

Deras arbete förekommer vanligtvis i barnböcker, tidskrifter, produktetiketter, medicinska referenser, webbplatser och andra medier. Illustratörer är skickliga i att använda både traditionell media och digital konst för att göra sina ritningar och modeller. Bara fantasin sätter gränser för hur de skapar. Genom användning av penna och bläck, pasteller, akvarell och datorprogramvara kan illustratörer belysa texten i böcker och referensmaterial för att underlätta bättre förståelse.

Hur jobbar en illustratör?

Det finns olika typer av illustratörer och deras dagliga arbete beror på det område de jobbar med. Det finns barnboksillustratörer, medicinska illustratörer, vetenskapliga illustratörer, tekniska illustratörer och andra. Barnboksillustratörer gör det möjligt för unga människor, även de som inte kan läsa ännu, att förstå en historia på grund av deras illustrationer. Iillustratörer gör teckningar och presentationer av människokroppen såväl som dess mänskliga processer. Dessa visas i medicinska böcker och tidskrifter, instruktionsvideor och utställningar och låter medicinska elever och yrkesverksamma bättre förstå kroppens fysiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. Vetenskapliga illustratörer ser till att begrepp inom biologi, kemi, fysik och andra ämnen är avbildade korrekt för att hjälpa elever och andra människor att förstå dem. Tekniska illustratörer sysslar med att skapa exakta teckningar av tekniska föremål som maskiner, utrustning och bilar. Andra gör också illustrationer för produktetiketter och annonser.

Kontakt med kunden

En stor del av dagen för illustratörer spenderas i sina studios eller framför datorskärmen i ett kontor. Innan illustratörer börjar göra ritningar för ett visst projekt, måste de träffa kunden för att prata om projektets krav. I det här mötet ska de försöka förstå vad klienten vill uppnå med illustrationen samt bestämma vilka delar av texten som behöver illustreras, antalet illustreringar som krävs och vad tidsfristen för arbetet är. Under detta möte diskuteras också prissättning och betalningar. Efter att man kommit överens om detta så kan det hända att man fortsätter via brainstorming kring projektet. I det skedet av arbetet kommer de fram med visuella idéer för materialet och börjar utforma grova skisser eller göra första datorteknik. Efteråt möter de klienten igen för att få sitt godkännande för illustrationerna. När kunden sedan har samtyckt till de preliminära skisserna kommer illustratören att fortsätta med den slutliga uppsättningen ritningar med hjälp av den konstnärliga metod man kommit överens om. Några illustratörer gör skisser och färgar dem på papper innan bilderna skannas och lagras i datorn. Andra illustratörer gör skisserna direkt i datorn genom att använda program och hårdvaruverktyg för detta. När det är klart presenterar illustratören allt för klienten som kommer att granska arbetet. Illustratören kan behöva göra förändringar om deras klient begär det. Under hela processen måste illustratören också komma ihåg att de måste slutföra arbetet inom de uppsatta budgetkraven som de getts. Slutligen så är kunskap om olika konstnärliga tekniker fördelaktig om kunder föredrar en viss konstnärlig metod för sitt projekt.

Kontakt med kunden

 

Inlägg skapade 23

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen